Nyheter, Prylar, Android, Mobiler, Appnedladdningar, Android

Vad är EU:s AI-lag och hur skulle det påverka ChatGPT?

Följande artikel hjälper dig: Vad är EU:s AI-lag och hur skulle det påverka ChatGPT?

Open AI:s ChatGPT har vunnit enorm popularitet över hela världen, men samtidigt har det också gjort flera länder oroliga för hur AI skulle påverka deras invånare. Länder arbetar hårt för att skapa regler som tillåter deras medborgare att använda AI-verktyg men inte på bekostnad av deras integritet.

European Artificial Intelligence Act är ett exempel på ett sådant steg som EU:s myndigheter tagit för att reglera användningen av AI i europeiska länder. Enligt denna lag kommer AI-verktyg att kategoriseras i olika kategorier baserat på deras risknivåer.

Denna handling har varit under utveckling sedan de senaste två åren och har genomgått olika förändringar. Men enligt en nyligen publicerad rapport planerar den europeiska regeringen att slutföra denna handling snart. Låt oss gå djupare och se vad EU:s AI-akt är och hur det kommer att påverka ChatGPT.

Vad är EU:s AI-lag?

De EU:s AI-lag är en ny rättslig ram som föreslås av de europeiska lagstiftarna. Lagen fokuserar på att reglera utvecklingen och användningen av AI-verktyg över hela Europa. Den föreslår ett klassificeringssystem för att kategorisera AI-verktygen baserat på deras risknivåer, nämligen minimal, begränsad, hög och oacceptabel.

Enligt lagen kommer ansökningar som faller under kategorin oacceptabla att omedelbart förbjudas. Högriskapplikationer måste uppfylla tuffa krav och säkerställa användarnas integritet och säkerhet.

Tillämpningar med minimal och begränsad risk kan användas med mindre krav på öppenhet och små krav.

Det primära syftet med EU-akten är att fastställa regler för att säkerställa transparens och användarsäkerhet. Den tar också upp etiska problem som uppstår på grund av användningen av AI-verktyg. Den föreslår regler för generella applikationer som ChatGPT och de risker som är förknippade med att använda sådana applikationer.

Vem kommer att påverkas av EU:s AI-lag?

EU:s AI-lag är fortfarande under utveckling. Det förväntas dock att lagen kommer att påverka organisationer och individer associerade med forskning, utveckling och användning av AI-verktyg. Några av dessa inkluderar:

  • Arrangörer som använder AI.
  • Personer som är fysiskt närvarande i EU medan de använder AI-system.
  • Tredjepartsanvändare som använder AI-verktyg i sitt land men resultatet är associerat eller närvarande i EU.
  • Distributörer av AI-system.
  • Representanter för AI-system.
  • Tillverkare märker och använder AI-system från EU under deras namn eller varumärke.

Med enkla ord kommer EU-lagen att påverka alla AI-användare, representanter eller system som körs inom EU.

Varför hotar Sam Altman att dra ChatGPT från EU?

Även om EU:s AI-lag är generisk och tillämplig på alla AI-appar och -verktyg, påverkar den avsevärt ChatGPT:s användning i EU. Lagen ifrågasätter ChatGPT:s policy för användning, arbetspolicy, transparens och datainsamling. Efter att ha hört talas om detta dåd hotade Sam Altman folket genom att säga att han skulle dra ChatGPT från EU för hur handlingen är formulerad.

Nyligen uttryckte Sam Altman oro över effekten av EU:s AI-lag på ChatGPT. Han tillade också att företaget kommer att göra sitt bästa för att säkerställa att ChatGPT följer EU:s AI-lag. Men detta skulle bara vara möjligt om det är tekniskt möjligt att modifiera ChatGPT för att uppfylla lagen. Annars kanske han drar chatboten från EU.

EU:s AI-lag kan ändra AI-utvecklingen

EU:s AI-akt har flera anhängare. Men det är en stor besvikelse för AI-utvecklare och företag. Dessa personer måste strikt följa EU:s AI-lag och se till att deras appar och verktyg inte bryter mot reglerna. Det betyder att lagen kommer att ha en positiv och negativ inverkan på AI-utvecklare och EU-invånare.