Särskild kommunikation skattehöjning! Här är den nya kursen

Känd som jordbävningsskatten, som infördes efter jordbävningen i Marmara 1999. Särskild kommunikationsskatt, Det togs upp genom presidentdekret.

Särskild kommunikationsskattesats 2021 ökade till 10 procent

I beslutet som offentliggjordes i den officiella tidningen beslutades att det bifogade beslutet om ombestämmande av kurserna i punkterna (a), (b), (c), (d) i artikel 39 första stycket i Kostnadsskattelagen nr 6802 bör verkställas, i enlighet med sjunde stycket i nämnda artikel. given” användes.

Alla typer av mobil elektronisk kommunikation, radio- och tv-sändningar, kabel- och trådlöst internettjänster till de priser som anges i de relevanta artiklarna. SCT på 7,5 procentmed det nya beslutet ökat till 10 procent.

Vilka tjänster omfattades av SCT?

Artikel 39 och styckena i den relevanta lagen är följande:

“De operatörer som är auktoriserade eller anses vara auktoriserade genom att underteckna ett tull- eller koncessionsavtal med Information Technologies and Communications Authority i enlighet med telegraf- och telefonlagen nr 406 eller genom att meddela denna myndighet i enlighet med lagen om elektronisk kommunikation nr. exklusive alla typer av tjänster, utom de som har rättigheterna, ledningen och operativa befogenheterna för satellitbanor inom ramen för uppdragskontrakt och nationell suveränitet).

a) 10 procent av anläggnings-, överförings-, överförings- och kommunikationstjänster inom ramen för alla typer av mobil elektronisk kommunikationsverksamhet (inklusive försäljning gjord för förbetalda linjer),

b) 10 procent av tjänsterna relaterade till överföring av radio- och tv-sändningar via satellitplattform och kabelmiljö,

c) 10 procent av trådbundna, trådlösa och mobila internetleverantörer,

D) 10 procent av andra elektroniska kommunikationstjänster som inte omfattas av punkterna a, b och c.

Relaterade Artiklar

Back to top button