Nyheter, Prylar, Android, Mobiler, Appnedladdningar, Android

Så här går du med en Windows 10-dator till en domän

Domäner tillhandahåller enanvändarinloggning från vilken nätverksdator som helst inom nätverkets omkrets. Så här ansluter du en Windows 10-klient till en domän.

Ett domänbaserat nätverk tillhandahåller centraliserad administration av ett helt nätverk från en enda dator som kallas en server. Domäner tillhandahåller enanvändarinloggning från vilken nätverksdator som helst inom nätverkets omkrets. Användare kan komma åt resurser som de har lämplig behörighet för. Även om jag inte vill gå in på komplexiteten i domännätverk kan du ta reda på mer genom att kontakta din nätverksadministratör om du har problem med att ansluta till din arbetsplatsdomän.

För att gå med i en domän måste du först se till att du har följande information och resurser:

ett användarkonto på domänen, den här informationen kan du få från din nätverksadministratör. Domännamn. En dator som kör Windows 10 Pro eller Enterprise / Education-utgåvor Domain Controller måste ha Windows Server 2003 (funktionsnivå eller senare).Jag upptäckte under testningen att Windows 10 inte stöder Windows 2000 Server Domain Controllers.

Gå med i en Windows 10-dator eller -enhet till en domän

Gå till Windows 10-datornInställningar> System> Om klicka sedan på Gå med i en domän.

Ange domännamnet och klicka på Nästa. Du bör ha rätt domäninformation, men om inte, kontakta din nätverksadministratör.

Domän 1

Ange kontoinformation som används för att autentisera på domänen och klicka sedan på OK.

Domän 2

Vänta medan din dator är autentiserad på domänen.

Domän 3

Klicka på Nästa när du ser den här skärmen.

Domän 4

Och sedan måste du starta om för att slutföra processen.

Domän 5

När inloggningsskärmen visas kommer du att märka att DOMAIN User-kontot visas. Ange ditt lösenord och du kommer nu att loggas in på din domän.

Domän 6

Du kommer att märka att när du är ansluten till domänen listar din inställning Om inte längre de alternativ som presenterades tidigare. Detta beror på att din dator hanteras centralt av servern.

Domän 7

Lämna domänen eller logga in på ditt lokala konto

Om ett behov uppstår där du behöver lämna domänen eller logga in på ditt lokala konto kan du enkelt göra det. Logga in på ditt lokala konto medan din dator är ansluten till en domän. Logga ut från din maskin på inloggningsskärmen, välj “Annan” användare.

Domän 8

Ange maskinens namn följt av en backslash och sedan ditt lokala användarkonto som visas nedan.

Domän 9

Lämna en domän

För att lämna domänen, logga in på ditt lokala konto, klicka på Start> Inställningar> System> Om och välj sedan Koppla från organisationen.

Domän 10

Observera att när du går med i en domän kan du behöva byta lösenord vid den första inloggningen.