Karta från förbundskontoret visar radioaktivitet

Federal Office for Radiation Protection driver cirka 1 700 mätstationer i Tyskland, med vilka strålningen mäts. På en interaktiv karta kan du se var radioaktiviteten är högst i Tyskland. I en nödsituation bör befolkningen skyddas bättre.

Visa radioaktiv strålning i Tyskland på en karta

Alla som någonsin velat veta hur hög strålningsexponeringen är i sitt område kan se det på en interaktiv karta. Federal Office for Radiation Protection driver ett nätverk för mätning av areadoshastighet (ODL-mätningsnätverk) med vilket cirka 1 700 mätstationer över hela Tyskland mäter kontinuerligt strålningsexponeringen blir. Skulle det bli en ökad strålexponering kopplas systemet till ett informationssystem med vilket myndigheten informeras direkt om ökad gammastrålning i atmosfären.

ODL-mätnätverket används dock inte bara för att upptäcka ökad strålning, utan bör även användas vid en katastrof, när ett moln släpps efter att skada uppstått i en kärnreaktor, hjälpa till att samordna akutinsatsen exakt. Baserat på värdena och rörelseriktningen kan viktiga data erhållas, befolkningen informeras och rätt akuta åtgärder initieras. Mätstationerna ligger mestadels på ängar, där ingen vegetation kan påverka mätningen inom en radie av 20 meter. Alla kan titta på kartan med aktuella värden.

Ungefär var 20:e kilometer finns en sond som innehåller två Geiger-Müller-räknerör. Dessa mäter strålningen på plats oberoende av varandra för att få tillförlitliga resultat. Mätningen görs en meter över marken. Alla sonder är anslutna till mätstationen med kabel, där de förses med el. Värdena rapporteras via telefonnätet. Värdena på sonderna avfrågas med ett intervall på 10 minuter till 2 timmar. Vid ökad strålning eller fel sänds en signal omedelbart och myndigheterna varnas utan dröjsmål.

Bill Gates vill ha utvecklat ett säkert kärnkraftverk:

Karta över Europa finns också

Om du inte bara är intresserad av värdena i Tyskland utan även i Europa kan du titta på kartan från “European Radiological Data Exchange Platform”. All landdata samlas där och visas på en stor karta.

Relaterade Artiklar

Back to top button