Nyheter, Prylar, Android, Mobiler, Appnedladdningar, Android

Hur man lägger till kommentarstext för produktattribut i Magento 2

Följande artikel hjälper dig: Hur man lägger till kommentarstext för produktattribut i Magento 2

namnutrymme Vendot\Extension\Setup;

använd Magento\Eav\Setup\EavSetupFactory;

använd Magento\Framework\Setup\InstallDataInterface;

använd Magento\Framework\Setup\ModuleContextInterface;

använd Magento\Framework\Setup\ModuleDataSetupInterface;

använd Magento\Catalog\Model\Product;

använd Magento\Eav\Model\Entity\Attribute\ScopedAttributeInterface;

klass InstallData implementerar InstallDataInterface

{

privat $eavSetupFactory;

offentlig funktion __construct(EavSetupFactory $eavSetupFactory)

{

$this->eavSetupFactory = $eavSetupFactory;

}

public function install (ModuleDataSetupInterface $setup, ModuleContextInterface $context)

{

$setup->startSetup();

$eavSetup = $this->eavSetupFactory->create([‘setup’ => $setup]);

$eavSetup->addAttribute(

Produkt::ENTITY,

‘attribute_code’,

[

                ‘type’ => ‘text’,

                ‘label’ => ‘Custom Attribute’,

                ‘input’ => ‘text’,

                ‘required’ => false,

                ‘sort_order’ => 10,

                ‘global’ => ScopedAttributeInterface::SCOPE_GLOBAL,

                ‘group’ => ‘Custom Attribute’,

                ‘note’ => ‘Custom Attribute’ // pass the value that you want as comment

            ]

);

$setup->endSetup();

}

}