Nyheter, Prylar, Android, Mobiler, Appnedladdningar, Android

Hur man får en falsk IP-adress med VPN och proxyservrar 2023

Följande artikel hjälper dig: Hur man får en falsk IP-adress med VPN och proxyservrar 2023

IP-adressen för alla enheter är en form av identifiering för den enheten när den är på Internet.

Som standard är din IP-adress öppen för webbplatsen eller plattformen du använder på internet.

Med detta kan din plats spåras, och även dina aktiviteter online kan spåras, vilket berövar dig integritet.

I länder eller platser där visst innehåll är förbjudet, används din IP-adress för att beröva dig åtkomst till detta geografiskt inriktade innehåll.

Att använda din riktiga IP-adress när du surfar på internet utsätter dig för en viss censurnivå, vilket gör det enkelt att neka åtkomst till innehållet av intresse.

Det tillåter också cyberbrottslingar att hämta information om dig genom skadlig programvara och gör det möjligt för dem att hacka din enhet.

För att undvika att utsätta dig själv för dessa faror på internet, kommer användningen av en falsk IP-adress online att vara till stor hjälp.

Om du vill fejka din IP-adress är den här artikeln för dig, eftersom den talar om att fejka din IP-adress och sätt att gå tillväga.

Vad säger en IP-adress dig?

Internet blir idag mer osäkert och mindre privat, eftersom det finns fler farhågor om dataintegritet online.

Av denna anledning ökar internetintegritetsförespråkarna ständigt medvetenheten om sekretess på nätet.

Deras rörelse har hjälpt många att förstå hur statliga organ, internetleverantörer och webbplatser har äventyrat sin information på internet.

Ju mer människor blir medvetna om den integritetsrisk de utsätts för när de använder riktiga IP-adresser, desto större blir behovet av att ersätta dessa riktiga IP-adresser med en falsk.

Det är svårt för din data och riktiga identitet att upptäckas och nås på internet när du använder en falsk IP-adress.

Detta skyddar dig från integritetssmitare som regeringen, dina internetleverantörer, webbplatsen du besöker och även hackare på internet.

Om du är en integritetsmedveten internetanvändare kan du använda någon av de ovan nämnda lösningarna för att ändra och förvränga din IP-adress och därigenom fejka din IP-adress.

Hur man får en falsk IP-adress: Lösningarna

Det finns flera typer av tjänster på internet som kan användas för att fejka IP-adresser.

Dessa tjänster döljer användarens riktiga IP-adress och tillhandahåller en annan IP-adress som tillhör denna tjänsteleverantör.

Tjänsteleverantörer som hjälper till med att fejka IP-adresser är grupperade i olika kategorier.

Här är kategorierna för dessa tjänsteleverantörer.

  • VPN-tjänst för att få en falsk IP-adress
  • Proxyer för att maskera din IP-adress
  • Lökroutern (TOR)

Vissa av dessa tjänsteleverantörer betalas för, medan andra är det free att använda. De betalda är vanligtvis snabba och säkra, med exceptionella användningsfall, medan free de är långsamma och riskfyllda.

Free Lösningar för falska IP-adresser som är riskfyllda och långsamma

  • Free Webproxylösningar som Proxysite, KProxy och Hidester
  • Free P2P VPN som delar dina nätverk som t.ex Atlas VPN, Tuxler VPNHola VPN och Betternet VPN

Hur man får en falsk IP-adress med ett VPN

VPN betyder virtuellt privat nätverk. Det är en privat nätverksprogramvara som tillåter användare att surfa på internet fritt med en annan IP-adress än deras riktiga IP-adress.

När du ansluter till en VPN-tjänst döljer VPN automatiskt din riktiga IP-adress och dirigerar sedan din förfrågan genom sina privata IP-adresser innan den levereras till den avsedda webbplatsen eller plattformen.

Din trafik är krypterad för att skydda din begäran från att spåras och hackas av avlyssnare respektive hackare.

För att användare ska kunna använda VPN-tjänster kommer en programvara att installeras på användarnas enheter. På så sätt kan användaren komma åt VPN-tjänsten och dess funktioner, agera som en mellanhand samtidigt som han kringgår begränsningar och arbetar på systemets nivå.

En VPN-tjänst säkerställer att användare kan surfa på internet med en säkrare anslutning och samtidigt vara anonym. Detta är utan tvekan det bästa och enklaste sättet att fejka sin IP-adress och ändå njuta av en säker anslutning.

VPN-tjänsten tillåter användare att sömlöst få åtkomst till geografiskt inriktat innehåll på internet, eftersom användare fritt kan surfa på internet från olika länder och kringgå geoblockeringar och begränsningar.

Idag finns det flera VPN-programvara lättillgängliga som man kan använda för att surfa på internet. Det är dock viktigt att vara medveten om vilken VPN-tjänst du väljer att använda när du surfar på internet.

Vissa VPN-tjänster kanske inte erbjuder de nödvändiga användningsfallen eller tillhandahåller adekvat säkerhet mot cyberattacker eller avlyssning från din internetleverantör eller till och med statliga myndigheter.

Därför är det bäst att använda VPN-tjänster som är betalda för och som även har avancerade funktioner som en privat DNS-server, no-log policy, kill switch och läckageskydd.

På så sätt är du säker på att din data är säker när du surfar på internet.

Det finns huvudsakligen två typer av VPN-tjänster, baserat på källan till de IP-adresser som tillhandahålls användarna. De två huvudsakliga VPN-tjänsterna är Residential VPN och Datacenter VPN.

Datacenter VPN

Datacenter VPN-tjänsten är en virtuell privat nätverkstjänst som är utformad för att dirigera användares förfrågningar på internet via IP-adresser som datacenter äger.

Ett exempel på datacenter där datacenter-VPN:er hämtar sina IP-adresser är Amazon AWS. Datacenter VPN är billigt att använda eftersom IP-adresserna alltid finns i överflöd och billiga att få.

Datacenter-IP-adresser har dock begränsade användningsfall, eftersom de inte är så effektiva som man skulle vilja att de ska vara.

Detta beror på att de är lätta att upptäcka och kommer att blockeras eller svartlistas när de upptäcks.

Detta innebär att datacenters IP-adresser inte kan användas för att komma åt webbplatser med avancerade anti-spam-system och protokoll som upptäcker trafik från proxyservrar för att undvika att de upptäcks och användarnas projekt påverkas.

Några av de bästa datacenter-VPN på marknaden idag inkluderar NordVPN och Surfshark.

Bostads-VPN

Bostads-VPN är en virtuell privat nätverkstjänst som använder IP-adresser för bostäder för att dirigera användares internetförfrågningar.

Dessa IP-adresser kommer från Internet Service Providers (ISP), vilket gör dem svåra att upptäcka.

IP-adresser för bostäder hämtas för det mesta från P2P-nätverk, vilket gör att trafiken från VPN-användare i hemmet kan dirigeras genom enheterna hos Internetleverantörernas nätverk.

Detta ger VPN för bostäder stor användbarhet för flera användningsfall eftersom de för det mesta är oupptäckbara och svåra att blockera. De är de bästa för att surfa på webbplatser som datacenter-VPN:er inte kan komma åt.

VPN för bostäder är dock ganska dyra jämfört med VPN för datacenter. Några av de bästa bostads-VPN på marknaden idag inkluderar Tuxler och NetflixVPN.

Free VPN-tjänster

De bästa typerna av VPN-tjänster att använda är de betalda VPN-tjänsterna, som de flesta free VPN: er är svaga och kan utsätta dig för större risker på internet.

Det finns dock fortfarande flera free VPN online som kan lita på. De tillhandahåller rättvisa tjänster och användningsfall och kan användas för mindre tråkiga aktiviteter på internet.

Intressant nog finns det inget sådant som en free lunch eftersom dessa free VPN, på ett eller annat sätt, kan kosta dig lite pengar om du använder dem för avancerade ändamål.

Vissa typer av free VPN sätter flera begränsningar på de funktioner de erbjuder, såsom hastighetsgränser, bandbreddsbegränsningar eller vilka servrar som är tillgängliga för åtkomst.

För att användare ska kunna avblockera dessa begränsningar måste de betala vissa avgifter.

Det finns andra typer av free VPN, populärt kända som peer-to-peer VPN, som inte begränsar deras tjänster. Ett exempel på en free VPN är Tuxler VPN.

VPN-användare kan använda dessa typer av VPN-tjänster till hundra procent free; dock måste användarna acceptera vissa villkor som anses vara “mörka avtal” i VPN-världen.

Vissa av dessa avtal innebär att VPN-tjänsteleverantören får tillgång att dela användares internetanslutning eller riktiga IP-adresser med andra användare.

Detta saktar ner sådana användares internethastighet och exponerar även dessa användares integritet. Detta är mycket riskabelt och kan orsaka mer skada än vinst.

Hur man får en falsk IP-adress med proxyservrar

En proxyserver som också kallas enbart en proxy är en server som fungerar som en mellanhand för att leverera användarnas förfrågningar på internet genom att sitta mellan användarnas datorer och de avsedda webbplatserna.

Proxies används också för att maskera IP-adresser och fungerar nästan som en VPN-tjänst. Proxies kan dock användas utan att du laddar ner någon app eller programvara till dina enheter, till skillnad från fallet med ett VPN.

Internetanvändare med proxyservrar konfigurerade till sina enheter får sina webbförfrågningar dirigerade via proxyservrar när en begäran skickas.

I processen med detta ändras användarnas IP-adress med en annan IP-adress.

En stor skillnad mellan proxyservrar och VPN är att proxyservrar är speciellt utformade för internetmarknadsföringsuppgifter där falska IP-adresser måste kringgå strikta säkerhetsprotokoll.

Medan VPN är skapade för personligt bruk.

Det finns flera typer av proxyservrar på marknaden idag, vilka listas nedan.

Datacenterfullmakter

Datacenterproxyerna är de tidigaste typerna av proxyservrar och de vanligaste typerna på proxymarknaden.

Dessa fullmakter är kända för att vara billiga och är de billigaste typerna av fullmakter man kan få på marknaden.

Datacenters IP-adresser hämtas från datacenter på samma sätt som datacenters VPN-källor för sina IP:er.

Men till skillnad från datacenter VPN säljs datacenter proxy IP-adresser med sina portar. Om en port är blockerad kan användaren inte hämta den porten och måste köpa en annan.

Datacenterproxy är mestadels statiska IP-adresser, till skillnad från bostadsproxy som är roterande.

Precis som datacenter-VPN:er är datacenterproxyerna ineffektiva för de flesta proxyanvändningsfall, vilket gör dem lätta att upptäcka och blockera.

Som proxyanvändare, om du planerar att använda proxyservrar för strikta webbplatser med starka säkerhetsprotokoll, är det bäst att undvika att använda proxyservrar för datacenter.

Men om du behöver proxyservrar för allmänna användningsfall som kräver snabba anslutningar, är datacenterproxies det bästa för dig på grund av deras blixthastighet.

Exempel på de bästa proxy-leverantörerna för datacenter på marknaden idag är Blazing SEO-proxies, MyPrivateProxy och InstantProxies.

Bostadsfullmakter

Bostadsfullmakter är proxyservrar som användare peer-to-peer-nätverk för att dirigera användarnas förfrågningar till avsedda webbplatser eller applikationer.

IP-adresserna som används av dessa peer-to-peer-nätverk tilldelas dessa ISP:er av proxyleverantörer för bostäder.

De flesta proxyleverantörer för bostäder erbjuder roterande IP-adresser, till skillnad från datacenterproxy som erbjuder statiska IP-adresser.

Dessa roterande IP-adresser tilldelas dynamiskt till proxyanvändarna från proxyleverantörens IP-pool.

Bostadsfullmakter är de bästa typerna av proxyservrar för att kringgå anti-spam-system, geolokaliseringsblockeringar och Internetleverantörers begränsningar eftersom de inte lätt upptäcks eller blockeras.

De erbjuder också säkerhet och anonymitet på hög nivå.

På grund av detta är proxyservrar för bostäder ganska dyra jämfört med proxyservrar för datacenter. De bästa proxyleverantörerna för bostäder på proxymarknaden idag inkluderar Bright Data, Smartproxy och Shifter.

Webbfullmakter

En webbproxy är en proxytyp som erbjuder en free proxytjänst; Användare ges dock inte åtkomst att välja IP-adresser som används på deras enhet.

De är en av de mest populära ombuden på marknaden. Webbfullmakterna nås från användarnas webbläsarmiljö.

Detta innebär att för att en proxyanvändare ska få tillgång till webbproxyer måste användaren använda webbproxyleverantörens webbplats och sedan surfa på Internet från webbplatsen.

Webproxyer är flikspecifika, vilket innebär att webbproxyer endast säkerställer att din IP-adress döljs för den flik där webbproxywebbplatsen nås när du surfar på internet.

Din IP-adress är endast tillgänglig på fliken som används för att komma åt webbproxyerna, och av den anledningen är bara den kranen maskerad och din IP är dold.

Webproxyer kan vara frustrerande att använda ibland, eftersom det kräver att du upprepar samma process för att komma åt tjänsten när du byter flik.

Dessutom är de vanligtvis fyllda med reklam. Några av de bästa webbproxyerna på marknaden idag inkluderar Hidester och Whoer.

Free Fullmaktslista

Free proxylistor är sammanställningar av free proxyservrar man kan komma åt Internet med och upprätthålla absolut anonymitet.

Dessa fullmakter hjälper dig att spara kostnader eftersom de är helt free att använda; de är dock mycket riskabla, och sådana bör undvikas så mycket som möjligt.

De är inte lika effektiva eller pålitliga som andra typer av proxyservrar och är extremt långsamma.

De är lätta att upptäcka och blockeras, eftersom det är vanligt med en free proxy för att fungera i några minuter och sluta fungera nästa minut.

Deras säkerhetssystem är poröst, och det kan också vara väldigt frustrerande att använda.

Free proxyservrar kräver ingen autentisering för att användare ska få tillgång till sina tjänster, till skillnad från betalda proxyservrar, som använder antingen IP-autentisering eller användarnamn eller lösenordsautentisering.

Därför är det normalt att användare av free proxyservrar delar de IP-adresser som används med en stor grupp människor som inte ens känner varandra.

Detta exponerar användarnas data för främlingar och utsätter dem för hög risk när de surfar på internet. Ett exempel på en free proxy är Free Proxylista som också är den mest populära free proxy på marknaden.

Lökroutern (TOR)

Onion Router (TOR) är ett anonymitetsnätverk som används för att fejka IP-adresser, eftersom det gör det möjligt för användare att ha anonym kommunikation när de surfar.

Det fungerar genom att maskera användarnas IP-adresser och ersätta dem med olika IP-adresser.

Onion Router (TOR) fungerar mer som ett P2P-nätverk; när användarnas förfrågningar dirigeras, dirigeras förfrågan genom flera noder (servrar) i nätverket för att säkerställa att förfrågan inte spåras och inte lämnar fotspår efter sig.

Onion Router (TOR) har mer än 7 000 noder som en användares förfrågningar kan dirigeras genom.

Tor-nätverket är mycket effektivt och effektivt, eftersom det säkerställer att det är ganska svårt att spåra sina användares aktiviteter på internet.

Det är en programvara med öppen källkod där användare måste använda Tor-webbläsaren eller dess Firefox-tillägg för att komma åt de tjänster som erbjuds.

Slutsats

När du surfar på internet är din IP-adress tillgänglig online som standard, vilket innebär att du aldrig är anonym.

När du besöker en webbplats eller en applikation skickar du automatiskt din IP-adress till den plattform du besöker.

Med detta kan webbplatserna, dina internetleverantörer och till och med statliga myndigheter enkelt avlyssna eller komma åt dina data.

I vissa andra fall är visst innehåll på internet begränsat till specifika geografiska platser, och du kan inte komma åt dem om du inte är på dessa godkända platser.

För att undvika sådana är det bäst att ange en annan IP-adress när du surfar på internet.

Det betyder att du kommer att fejka din IP-adress för att kringgå geoblockeringar eller begränsningar och se till att du förblir helt anonym när du surfar på internet.

Att använda någon av metoderna som nämns ovan hjälper dig att fejka din IP-adress effektivt.

Table of Contents