Höga böter är “kvasi kriminellt”

Google har uttryckt sig med ovanligt tydliga toner om EU. De miljarder i böter som ålagts är “kvasi kriminella”, som advokater för gruppen förklarar. Dessutom skulle EU ha analyserat marknadssituationen och kontrakten felaktigt. Google ska dock inte kunna undvika böterna.

Google: Höga EU-böter “nästan kriminell”

Advokater för Googles moderbolag Alphabet har anklagat EU-kommissionen för att lämna in en stämningsansökan mot Google “kvasibrottsböter av mycket stora proportioner” att ha ålagt. Under 2019 bötfälldes Google med 1,49 miljarder euro av EU:s konkurrensövervakningsorganisation för att konkurrenter missgynnades i onlineannonsering.

Förutom bötesbeloppet anklagar advokaterna inför EU-domstolen EU-förfarandet “stora analysfel” innan. Det talas om “karakteriseringsfel” vid utvärdering av enskilda klausuler. Sammantaget utgick EU från en helt fel grund. Enligt advokaterna känner sig Google begränsad i den fria affärsverksamheten (källa: Bloomberg).

För Google kunde det inte stanna vid nuvarande böter. Just nu pågår tre tävlingar. Google skulle kunna använda EU totalt 9 miljarder euro bli ombedd att betala. Enligt EU-kommissionär Margrethe Vestager måste Googles marknadsmakt begränsas. Enligt en jurist för EU-kommissionen har Google en “extremt dominerande ställning” i webbsökningar.

Nuvarande Tekniska nyheter i korthet:

Digital Markets Act: EU med nya möjligheter

Saker och ting kan bli ännu svårare för Google efter att den nya Digital Markets Act (DMA) antagits. EU förbehåller sig därmed rätten till mer omfattande sanktioner mot teknikföretag. Förutom massiva böter, i värsta fall till och med uppdelning av företag hota.

Relaterade Artiklar

Back to top button