Det är bara början: Apple står inför stora problem på grund av iPhone-avmattning

Det är bara början: Apple står inför stora problem på grund av iPhone-avmattning

I Apples historia har det funnits m√•nga olika v√§ndningar, p√• grund av vilka det var tvunget att dra p√• sig ekonomiska f√∂rluster och anseende, att svara i domstol och g√• till domstol f√∂r att skydda sina intressen. √Ąnd√• lyckades hon n√§stan alltid ta sig ur denna situation, om inte en vinnare, s√• √•tminstone inte en besegrad. Faktum √§r att √§ven i en tvist med Qualcomm, som ett resultat av vilken Apple var skyldig att betala en rej√§l summa till processortillverkaren, vann Cupertino-f√∂retaget fortfarande – m√∂jligheten att k√∂pa de mest avancerade modemen. Men historien om avmattningen av √§ldre iPhones kanske inte kommer undan med f√∂retaget, med tanke p√• den p√•g√•ende resonansen i samh√§llet.

Trots att Apple redan har gått med på att kompensera användare som har drabbats av den påtvingade avmattningen av iPhone enligt förlikningsavtalet ansåg de amerikanska myndigheterna att det var otillräckligt. Därför inledde åklagare i flera delstater samtidigt РArizona och Texas Рett ärende mot företaget och inledde en gemensam utredning, varefter ett beslut kommer att fattas om dess skuld eller oskuld. Nu tyder ju allt på att Apple bröt mot konsumentskyddslagen och orsakade materiell skada på ett obegränsat antal personer.

Apple saktar ner iPhone

Uppriktigt sagt är gemensamma utredningar som stater samarbetar med varandra inte vanliga. Detta händer vanligtvis i exceptionella situationer, till exempel i terrorismfall eller när ett brott begås av samma person i flera stater. Det visar sig att fallet med att sakta ner iPhonen likställs med grövre brott vad gäller betydelse och konsekvenskraft. Men hur kan detta påverka Apple själv? Det visar sig på det mest direkta och mest negativa sättet.

Det speciella med amerikansk lag är att varje stat har rätt att engagera sig i förvaltningen av rättsliga förfaranden oberoende, utan hänsyn till andra. Det vill säga, om en domstol i Kalifornien redan har dömt Apple eller vidhållit en uppgörelse i godo, har domstolarna i Texas, Arizona och andra stater rätt att pröva företaget på samma grunder. Men det är en sak när användare, vars intressen är begränsade till att få ersättning, ställs inför domstol, och det är en helt annan sak när åklagarmyndigheten tar upp ärendet med den uppenbara avsikten att döma Apple till rejäla böter.

Få pengar från Apple

Men, förutom USA, finns det andra länder som inte är mindre missnöjda med Apples beteende än amerikaner. Trots att Cupertino ville göra det bästa, informerade de inte om den påtvingade avmattningen av användare och som ett resultat blev det som alltid. Nu pågår ett dussin utredningar mot Apple, i två av dessa måste man betala en halv miljard dollar till offren. Jag är rädd att föreställa mig vad som skulle hända om var och en av de 50 staterna, alla 28 EU-länderna och OSS-medlemsstaterna, inklusive Ryssland, som redan har påbörjat en motsvarande revision, krävde liknande kompensation.

Mitt i avmattningsfallet bleknar helt enkelt alla andra r√§ttstvister, med tanke p√• att Apple aldrig har betalat s√• stor ers√§ttning tidigare. I det h√§r fallet kan f√∂retaget drabbas av kolossala f√∂rluster, vilket inte kommer att j√§mf√∂ras med de 5 miljarder som Google betalat i fallet med monopolet. Kanske kommer f√∂retagets advokater att kunna utmana en del av betalningarna och minska deras storlek, men det √§r osannolikt att rabatten blir stor och f√•r Apple att v√§dra. √Ąnd√• kommer en betalning p√• flera miljarder definitivt att undergr√§va f√∂retagets budget och ‚Äď det √§r inte uteslutet ‚Äď kommer att leda till att den nuvarande vd:n avg√•r, som till√§t detta.